Om oss

Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring, internetforskare och planeringsjuridisk forskare med examina som filosofie doktor i rättssociologi, teknologie doktor i fysisk planering och jurist. Stefan är verksam som forskare vid Lunds universitets internetinstitut (LUii) och har varit knuten till institutionen för fysisk planering vid BTH tills han disputerade den 15 september 2014. Läs mer på hans forskarprofil vid LUiiLicentiatavhandlingen från 2008 analyserar svensk 3G-utbyggnad från ett reglerings- och hållbarhetsperspektiv, och fullföljdes av den doktorsavhandling från 2014 som studerar och analyserar både 3G-utbyggnaden och vindkraftsutbyggnaden och visar på rättens roll i nationell implementering av infrastruktur. Han har bland annat skrivit om vindkraftens regelverk (2009), om vindkraft som exempel på brottning mellan kunskapstyper, vilket hans artikel om 3G från ett deltagandeperspektiv i Environment and Planning C (2014) är ytterligare ett exempel på. Se publikationer i lista vid Lunds universitet eller i google scholar-profil.

Lars Emmelin, var tidigare professor i MKB vid Blekinge Tekniska Högskola och är knuten till Institutionen för fysisk planering. Emmelin arbetar främst med handledning och forskning om miljöbedömning av planer och program, är programledare för forskningsprogrammet Miljöstrategiska verktyg (MiSt), ett nationellt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Han har bland annat skrivit om Miljöregler från ett kritiskt perspektiv (2004), om styrning av markanvändning och miljö (2006), båda ihop med Peggy Lerman, och om planering och förvaltning för friluftsliv (2005) ihop med Peter Fredman, Klas Sandell och Ebba Lisberg-Jensen. Se publikationer i google scholar eller libris.

2 Responses to Om oss

  1. Pingback: Om vindkraft och landskapsreglering | Det reglerade landskapet

  2. Pingback: Om vindkraft och landskapsreglering | Det reglerade landskapet

Lämna ett svar