Author Archives: Stefan Larsson

Artikel om olika kunskapstyper och deras påverkan i svenska vindkraftsprocesser

Artikeln publicerades i oktober 2015 i tidskriften Journal of Environmental Planning and Managements onlinekatalog, och behandlar hur olika kunskapstyper tar sig uttryck, vinner framgång eller ej, i svenska vindkraftsprocesser. Analysen bygger på ett urval av överklagade tillståndsärenden, den rättsliga utformningen samt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Artikel om olika kunskapstyper och deras påverkan i svenska vindkraftsprocesser

Artikel om vindkraftens veto och styrningsnivåer

Vi publicerade nyligen artikeln Multi–Level Environmental Governance: The Case of Wind Power Development in Sweden i tidskriften Societal Studies. Vi har bland annat empiriskt studerat effekterna av införandet av det svenska s.k. kommunala vetot gällande prövningen av vindkraft. Artikeln ingår även i avhandlingen Law … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Artikel om vindkraftens veto och styrningsnivåer

Disputation 15 september

Då är allt bokat inför disputation och försvar av min avhandling i fysisk planering. Titeln avslöjar som sig bör ungefär vad det handlar om, dvs. jag har en relativt rättssociologisk ingång på hur rätten fungerar i den fysiska planeringen, med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slutseminarium 21 maj i Karlskrona

Slutseminariet är bokat för min avhandling i fysisk planering vid institutionen för detsamma vid BTH i Karlskrona: 21 maj, 2014. Opponent är Andreaz Strömgren, som själv disputerade 2007 på avhandlingen Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005, vid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slutseminarium 21 maj i Karlskrona

Vindkraftsseminarium i Stockholm

Boverket bjuder in till Seminarium om samhällsplanering och vindkraft imorgon, dvs 15 november på Piperska muren i Stockholm. Jag och Ted Kransby kommer att vara där. Ted är ju även den som i detta pågående projektet om vindkraftens handläggning är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vindkraftsseminarium i Stockholm

Workshop: Europeisk planering

Vindkraftprojektet kommer att växla upp i intensitet under hösten. Jag återkommer inom relativt kort gällande exakt hur mycket och vilka personer som kommer att involveras. Som en vidare förkovran kommer jag att delta i en workshop i Nijmegen ihop med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Workshop: Europeisk planering

Rättens roll i fysisk planering. Konferens i Belfast

Som nämnts, så är vi på vetenskaplig konferens om fysisk planering och rättens roll. Konferensen går under namnet Rights, responsibilities and equity in land use planning och är i Belfast, Nordirland. Jag noterade i morse att den lokala tidningen News … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättens roll i fysisk planering. Konferens i Belfast

Svensk 3G-utbyggnad i backspegeln

Historieberättandet om hur 3G-utbyggnaden egentligen gick till har tagit fart på nytt (SvD DN). Orsaken är troligen ett intresse för orsakerna till att dagens täckning ser ut som den gör. Eller kanske snarare en nyfikenhet för varför den inte är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Svensk 3G-utbyggnad i backspegeln

Vetenskaplig artikel om vindkraftens prövningssystem på gång

Vi håller för närvarande på med en första artikel baserat på det material som vi har samlat in i Skåne gällande vindkraftens prövningsprocesser. Artikeln kommer att presenteras i Belfast på konferensen Rights, responsibilities and equity in land use planning, den … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ny bok om vindkraft

Jag har nämnt att jag var med på ett symposium i våras om vindkraft, speciellt inriktat mot buller, eller kanske snarare ljudfrågan. En del av oss som pratade på det välbesökta symposiet i Lund har nu skrivit artiklar relaterat till … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vindkraftssyndromet? Replik från jurister i debatten

Så kom repliken på debattartikeln som nio skånska miljöföreningar publicerade i SvD häromdagen, och som jag analyserade kort. Repliken är skriven av två jurister från miljörättsavdelningen på Foyen advokatfirma. De för framförallt två motargument, ett juridiskt och ett medicinskt, och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vindkraftssyndromet? Replik från jurister i debatten

Snurrig debatt om snurror? Om olika beslutandenivåer och kunskapstyper i vindkraftsdebatten

Jag har ännu inte kommit in på att visa på hur en analys av vindkraftsdebatten kan se ut. Jag tänkte här bena lite i några hörnstenar i debatten. Igår kunde vi exempelvis läsa diametralt motsatta inlägg om vindkraftens väl och … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Prövningsdata för vindkraft i Skåne

Insamling pågår av dokumentation över prövningsprocesser för vindkraftverk i Skåne. Vi har nu samlat in samtliga fall av de som berör miljöprövningen enligt det regelverk som trädde ikraft 1 augusti 2009. Dessa finner man hos länsstyrelsen i Malmö. Ted jobbar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Prövningsdata för vindkraft i Skåne

Projekt pågår. Men inte utan att pilot gjordes.

En grund för vår pågående vindkraftsstudie är den pilotstudie jag gjorde i slutet av 2008 och början av 2009. Pilotstudien fokuserar det betänkande som kom under hösten 2008 från den så kallade Miljöprocessutredningen gällande en effektivisering av prövning av vindkraft … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Projekt pågår. Men inte utan att pilot gjordes.

Om vindkraft och landskapsreglering

Den här bloggen är språkrör för det vindkraftsprojekt som jag (Stefan Larsson) och Lars Emmelin har dragit igång under 2011. Lars är professor i MKB vid BTH och är verksam vid programmet för fysisk planering där. Själv är jag doktorand … Continue reading

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Om vindkraft och landskapsreglering