Slutseminarium 21 maj i Karlskrona

Slutseminariet är bokat för min avhandling i fysisk planering vid institutionen för detsamma vid BTH i Karlskrona: 21 maj, 2014. Opponent är Andreaz Strömgren, som själv disputerade 2007 på avhandlingen Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005, vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Don QuijoteTecknad av: G A Harker.

Avhandlingen betonar rättens roll i den fysiska planeringen och analyserar svensk vindkraftsutbyggnad och 3G-utbyggnad utefter tre perspektiv:

  1. Nivåerna: dvs hur frågorna kring infrastrukturutvecklingen styrs och kolliderar längs med hierarkierna från centralt till lokalt beslutsfattande; Här kan man exv. konstatera att utfallet av nationella policy-beslut gällande den fysiska planeringen är väldigt beroende av det lokala beslutsfattandet.
  2. Kunskapstyperna, alt. rationaliteterna, vilket är ett perspektiv med relativt god förankring i den planeringsteoretiska litteraturen, där även infrastrukturutvecklingarna kan analyseras i termer av expertkunskap kontra lekmannakunsksap. Här är det av intresse att se hur bullerfrågor och annat i vindkraften, och strålningsfrågan gällande 3G, kommuniceras och översätts överklagade tillståndsprocesser och miljöbedömningar;
  3. Skillnaden mellan det formella och dess utfall när det gäller rättslig styrning, vilket är ett klassiskt rättssociologiskt perspektiv, och som är relevant inte minst gällande de ändringar som genomfördes i hanteringen av vindkraftens prövning och hur det senare blev i praktiken.

Väl mött den 21e maj! Planen är också att lägga fram avhandlingen till försvar måndagen den 15 september i Karlskrona. Men, det beror ju i viss mån på vad som sägs och händer under slutseminariet…

Ur nyhetsflödet
Prognos från Global Wind Energy Council
Svensk vindkraftsförening vill ha högre vindkraftverk (P4)
Norge och vindkraft (di)
D
ebatt i SvD om subventioner och vindkraft Odell 7 feb, Nordin 31 jan, Odell 27 jan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.