Vindkraftsseminarium i Stockholm

Boverket bjuder in till Seminarium om samhällsplanering och vindkraft imorgon, dvs 15 november på Piperska muren i Stockholm. Jag och Ted Kransby kommer att vara där. Ted är ju även den som i detta pågående projektet om vindkraftens handläggning är den som i huvudsak samlar in datan, dvs materialet från kommuner och Länsstyrelsen. Under seminariet…

…kommer politiker såväl som tjänstemän från kommuner och länsstyrelser att redogöra för sina erfarenheter från det planeringsarbete som de bedrivit för vindkraft. Syftet är att sprida lärdomar från själva arbetet med att ta fram översiktsplaner för vindkraft och hur man sedan tillämpar översiktsplanen när den väl är antagen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.