Rättens roll i fysisk planering. Konferens i Belfast

Som nämnts, så är vi på vetenskaplig konferens om fysisk planering och rättens roll. Konferensen går under namnet Rights, responsibilities and equity in land use planning och är i Belfast, Nordirland.
Jag noterade i morse att den lokala tidningen News Letter, med tillnamnet The pride of Northern Ireland, rapporterade om att konferensen var i stan.

Där står att läsa att ”experts in all aspects of planning and land use are in Belfast this week”, och att rektorn för School of built environment, Professor Greg Lloyd, konstaterar att ”land use brings with it complex layers of history, culture and ownership and involves matters of tenure and property rights”.

När man pratar om komplexiteter kopplade till land och markens status, i kulturella och historiska sammanhang, så känns det som att Nordirland vet en hel del om det. Exempelvis, i senaste numret av BORDERLANDS, the journal of spatial planning in Ireland finns en artikel* som handlar om barnens perspektiv i planeringen i ett samhälle starkt präglat av segregation, en våldsam samtidshistoria som på något sätt måste hanteras, där hela byar uppdelade mellan katoliker och protestanter genom ”peace lines” som fysiska hinder för att separera. Hur hanterar man sådant i planeringen – och hur påverkar detta det fysiska rummet och – i nämnda artikel – barnens förutsättningar?

*Gleeson & Creamer (2012) Rreinstating kids in planning and policy, BORDERLANDS, the journal of spatial planning in Ireland.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.