Svensk 3G-utbyggnad i backspegeln

Historieberättandet om hur 3G-utbyggnaden egentligen gick till har tagit fart på nytt (SvD DN). Orsaken är troligen ett intresse för orsakerna till att dagens täckning ser ut som den gör. Eller kanske snarare en nyfikenhet för varför den inte är bättre än den är, i kombination med ett svagt minne om att vi väl skulle bygga ut till max?

Det svaga minnet stämmer ju i någon mening. Runt millennieskiftet var det en stark teknikoptimism som ledde till en nationell politik om att nu skulle minsann alla ha tillgång till det nya nätet – 3G. Man skulle kunna surfa på Internet exv. men det som lyftes fram mest, av någon anledning, var att man skulle kunna se varandra när man talade i telefon. Det verkar ha varit politikernas bild av framtidens mobiltelefoni. Och detta trots att det ännu inte fanns några 3G-telefoner ännu.

I min licentitatavhandling Between Daring and Deliberating från 2008 fokuserar jag täckningsfrågan, dels via det nationella förfarandet med en sk ”skönhetstävling” (operatörerna fick lova stort), och dels via takten för bygglov för 3G-master ute i kommunerna. Senare när nätet inte byggdes i den takt som man hade föreställt sig fick ju också kommunerna mycket av skulden, vilket jag visade inte var helt rättvist. Lars Emmelin och Ingmarie Söderblom gjorde förresten redan 2002 en förstudie kring hur utbyggnaden av 3G-systemets fysiska infrastruktur sett som ett spel med tre huvudaktörer: operatörerna, staten och kommunerna.

Skönhetstävlingen hade lett till att de som lovat allra mest, vilket det skulle visa sig var orimligt och innebar full 99,98 procents täckning inom 3 år, senare inte kunde hålla sina löften: Orange, Europolitan (senare Vodafone, nu Telenor), Tele2 och Hi3G (3). De som däremot lovat en lite mer rimlig utbyggnad, exv Telia, fick ingen licens.

Dessutom, vilket är viktigt för att förstå hur täckningen har blivit, konstruerades förfarandet så att täckning skulle lovas där folk bor, dvs baserat på hur stor andel av de dåvarande 8 860 000 boende som kunde täckas. Det innebar – i sin tur – att man i licensförfarandet inte fokuserade andra, kanske minst lika viktiga ställen att ha täckning på, som kring vägar, längs med tåginfrastrukturen mm.

I en efterkommande artikel från 2008 visade jag på hur ansvarig myndighet, Post och Telestyrelsen, vek sig för operatörernas vilja att dra ut på nätbyggandet. Jag konstaterar bl a:

The unsanctioned operators’ lack of coverage according to what had been agreed upon illustrate a lack of transparency in the governmental steering of a billion dollar project, which shows the incrementalist approach where a short-term (daring rather than deliberating) perspective reigns where developments are made step-by-step. The question is to what extent not only the operators but also the PTA were, informally, comfortable to find ways out of the pressured time limits and formal statements of the year 2000. Formally, in any case, the PTA has to refer to legitimate delays. When focusing on the appeals and new operator applications, this can be seen as a method of not putting too much pressure on the operators and to make up for the mistakes made in the licence allocation process that became apparent a little too late, at the cost of predictability in the legal application.

PTS ville helt enkelt också komma ur de licensvillkor som det på många sätt samhällsekonomiskt oförsvarbara licensförfarandet lett till. Men man skall inte glömma att det låg i tiden, dvs den andra modellen, auktionsmodellen, höll på att knäcka operatörer runtom i världen, när IT-bubblan sprack och kurserna föll. 3G var helt enkelt upphaussat som det nya, och teknikoptimism fick tala där realism, avvägning och samhällsintresse i övrigt fick tiga.

In the news: DN 1/2 E24 SvD

Avhandling i fysisk planering (BTH): Larsson (2008) BETWEEN DARING AND DELIBERATING – 3G as a sustainability issue in Swedish spatial planning [pdf].
Artikel: Larsson (2008) Non-Legal Aspects of Legally Controlled Decision-Making. The failure of predictability in governing the 3G infrastructure development in Sweden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.