Ny bok om vindkraft

Jag har nämnt att jag var med på ett symposium i våras om vindkraft, speciellt inriktat mot buller, eller kanske snarare ljudfrågan. En del av oss som pratade på det välbesökta symposiet i Lund har nu skrivit artiklar relaterat till de teman vi pratade om. Jag fick boken med posten idag.

Med Frans Mossberg som redaktör ges boken Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk [pdf] ut av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

Mitt bidrag gav jag namnet Vindkraftsutbyggnaden – vem bestämmer och baserat på vilken kunskap? och man kan ladda ner det här [pdf]. Jag vill i mitt bidrag mena att inte bara beslutandenivåerna (central lokal) är relevanta att ha i åtanke, utan att även olika typer av kunskap ger sig tillkänna i vindkraftens prövningssystem och i folks uppfattningar om prövningssystemet. Man kan läsa om kapitlet här:

Rättssociologen Stefan Larsson tecknar vad han kallar en tankekarta runt beslutsprocesser och frågan om vem som bestämmer om vindkraften och på vilken kunskapsgrund detta görs. När det gäller beslutshierarkier beskriver Stefan Larsson vindkraftsutbyggnaden som en naturlig konflikt mellan nationella och lokala perspektiv, men menar att det är just kunskapstyperna som missas i debatten. Det är nämligen viktigt att skilja på den typ som har att göra med expertkunskap, som är av kalkylerande och optimerande karaktär, och därför ofta antar ett top-down-perspektiv, och den typ som är har sin bas i värdegrunder som kommuniceras fram, vilket förvisso oftare kan ses i en lokal kontext i vilken de nationella besluten måste implementeras.

Jag kommer att återkomma till detta i kommande poster, precis som att jag kommer att kolla lite närmare på övriga medverkandes kapitel också. Just nu nöjer jag mig med att konstatera att de övriga medverkande i boken är:
Gösta Bluhm, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
Eja Pedersen, Halmstad Högskola & Lunds universitet.
Erik Skärbäck, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, Alnarp.
Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen, akustik, Aalborg Universitet, Danmark.
Bertil Persson, tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial, Bara.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ny bok om vindkraft

  1. Emelie says:

    Tack för en bra föreläsning idag!