Vindkraftssyndromet? Replik från jurister i debatten

Så kom repliken på debattartikeln som nio skånska miljöföreningar publicerade i SvD häromdagen, och som jag analyserade kort. Repliken är skriven av två jurister från miljörättsavdelningen på Foyen advokatfirma.

De för framförallt två motargument, ett juridiskt och ett medicinskt, och har en enkel poäng: kortare handläggningstider är bra för alla.

Det juridiska handlar om att de finner närboendes möjligheter till deltagande i processen tillräckligt. Man får dock komma ihåg att detta naturligtvis är från ett rättsligt perspektiv. Alldeles oavsett hur man vurmar för den lokala kontextens medbestämmande så finns det alltid en skillnad mellan det rättsliga upplägget – the law in books – och hur det ser ut i praktiken, dvs law in action (för att återvända till rättsrealisten Roscoe Pounds huvudpoäng). Och det luriga är då att saker och ting kan se bra ut på papperet, men man vet inte hur det egentligen ser ut i praktiken. Det var för övrigt problemet med det förarbete som gjordes till ändringen av vindkraftens prövningssystem, vilket jag konstaterade i min pilotstudie. Och huruvida deltagandet blev bättre eller sämre i praktiken med lagstiftningförändringarna som trädde ikraft 1 aug 2009 är något vi håller på att undersöka i pågående studie.

Den andra repliken som juristerna gör gäller en förmodad negativ hälsopåverkan på grund av vindkraft, som man kan tänka sig att vindkraftsmotståndare gärna hemfaller åt – vilket ibland kallas Vindkraftssyndromet. Det har flera likheter med den oro som fanns för strålningen från mobiltelefonimaster och telefoner i 3G-utbyggnaden i början av 2000-talet, som jag skrev om i min licentiatavhandling från 2008. Å ena sidan var de flesta experter ense om att inga större effekter kunde uppmätas från mobilanvändning eller näraliggande mastlokaliserigar, men å anda sidan var många oroliga över det. Och, om ni kommer ihåg tankekartan jag visade i förra posten, så kan kunskap å ena sidan handla om mätbar och kalkylerande sådan, typisk expertbaserad, och å andra sidan om mer värderingsmässiga och kommunikativa. Det sistnämnda innebär att oron i sig kan bli värd att ta i beaktande, oavsett om strålning eller buller är farligt i sig. Det är en av deltagandets poänger.

De två debattinläggen (för och emot vindkraftens farlighet), kan man konstatera, debatterar just på den här punkten på den kalkylerande och expertbaserade sidan, dvs huruvida det är farligt eller ej och inte så mycket kring vanligt folks deltagande kring oro för farlighet och liknande. Juristerna refererar till en kritiserad studie om det sk vindkraftssyndromet (som för övrigt tycks vara ett väl valt begrepp från någon som argumenterar för något medicinskt illavarslande – begreppet pekar ju i de associationsriktningarna i sig). De hänvisar istället till en färsk studie, som inte håller med den kritiserade studien, från Karolinska Institutet, och jag förmodar att det är den här kunskapssammanställningen som det gäller.

Debattinlägget avslutar med ståndpunkten att minska handläggningstiderna är bra, vilket väl inte finns så mycket att invända mot. Möjligen beroende på vad det är som tummas på när de kortas (läs om effektivitet kontra verkningsfullhet i pilotrapporten [pdf]):

Vad vi behöver i Sverige är inte strängare regler för vindkraft utan fler resurser till prövningsmyndigheterna. De nu orimligt långa handläggningstiderna måste kortas. Att relativt snabbt kunna få ett kvalitativt besked om tillstånd ges eller inte gynnar såväl de närboende som vindkraftbranschen.

Det svåra här är väl att man inte riktigt vet hur långa handläggningstiderna är, dvs man har ingen samlad data över det, men man har en rad anekdotiska fall som tagit längre tid än vad någon önskar, och en rad frustrerade projektörer som finner prövningsprocessen oförutsägbar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.