Prövningsdata för vindkraft i Skåne

Insamling pågår av dokumentation över prövningsprocesser för vindkraftverk i Skåne. Vi har nu samlat in samtliga fall av de som berör miljöprövningen enligt det regelverk som trädde ikraft 1 augusti 2009. Dessa finner man hos länsstyrelsen i Malmö. Ted jobbar på, och har samlat in en del bygglov fån kommuner från tiden innan regeländringarna, och fokus är just nu på Kristianstad och Helsingborg.

En orsak till att välja just dessa kommuner är för att det finns en del processer att jämföra med i det nya systemet. Den jämförelsen, kan man argumentera, bli mer trovärdig om man gör den för en specifik kommun, så att så många andra möjliga faktorer utöver regelförändringarna är desamma.

Vi har inom projektet byggt en databasstruktur, där vi valt ut de för oss viktigaste faktorerna för prövningarna. Där för vi (just nu: Ted) under insamlingens gång in data från prövningsprocesserna. Det handlar bl a om tidsaspekter, dvs när ansökan kom in kontra när beslut togs, men även överklaganden, hur MKBn ser ut, hur samrådet genomfördes m.m.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.