Om vindkraft och landskapsreglering

Den här bloggen är språkrör för det vindkraftsprojekt som jag (Stefan Larsson) och Lars Emmelin har dragit igång under 2011. Lars är professor i MKB vid BTH och är verksam vid programmet för fysisk planering där. Själv är jag doktorand i rättssociologi med en avhandling som kommer i oktober 2011, är jurist i grunden men med ett ofrånkomligt och allt övertagande samhällsvetenskapligt perspektiv som rättssociolog. Jag har även en teknologie lic i fysisk planering från 2008, som handlar om 3G-utbyggnaden i Sverige från ett hållbarhetsperspektiv, men samtidigt väldigt fokuserat på …just det, rätten och dess konsekvenser.

Foto: Mats Pehrson.

Den här bloggen kommer att fokusera vindkraftens reglering för en tid, eftersom pågående projekt handlar om just det, men knyter såklart an till övrig fysisk planering eller liknande när andan faller på. Vi har valt att fokusera Landskapets REGLERING istället för det mer sedvanligt formulerade PLANERING, just för att vårat fokus konstant innehåller rätten, rättssystemet, lagarna, regleringen. Studien rör därmed det rättsliga upplägget och dess konsekvenser. Det är några av dessa konsekvenser som vi empiriskt avser mäta. Vårat upplägg följer i mycket det som Roscoe Pound redan för hundra år sedan beskrev som skillnaden mellan Law in books och Law in action.

Vi insåg tidigt att vi behövde assistans med insamlandet av data, dvs prövningstillstånd och bygglov hos länsstyrelse och kommuner. Efter en del letande fann vi den för ämnesområdet minst sagt kompetente Ted Kransby. Vi håller på att bygga en databas (tack Pawel) med prövningsdatan, och kommer redovisa framöver hur det går.

Här kan du läsa mer om oss.
Här kan du läsa mer om pågående projekt.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.